Gatelys

Lumens kan prosjektere og dokumentere gatelysløsninger til ulike behov med utgangspunkt i kravene i Håndbok V124” Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning” fra Statens Vegvesen og EN 13201:2015.Ved valg av belysningsklasse må fartsgrense og trafikk vurderes, hvoretter vi i prosjekteringen vil optimere på valgt LED armatur, mastehøyde og masteavstand. I samarbeid med vår leverandør på master kan vi i tillegg være ansvarlig for vindlastberegninger samt levering av master og fundamenter. Se mer her.

Det samme gjelder leveringer til tur- og lysløyper, hvor Lumens kan levere komplette løsninger med stolper og LED armatur. Her prosjekteres etter ny Norsk Standard for idrettsbelysning, NS-EN 12193, hvor det er satt opp krav i tre ulike belysningsklasser. Hvilken belysningsklasse en lysløype vil bli prosjektert til avhenger av løypens tiltenkte bruk, blant annet om der skal avholdes konkurranser, samt hvilke nivå konkurransene vil være på.

Eksempel på gatelysberegning med 4 meter bred vei og 25 meter masteavstand

50W Loke LED armatur El.nr. 3330155 50w - > 155°x80°
Scroll to top