Eureka Daylight

Eureka daylight er designet for å optimere den biologiske effekt av belysningen. Dette gjøres ved tildels å simulere dagslysets naturlige rytme over dagen. Særlig om formiddagen vises til, at brukerne får den rette mengde simulerte dagslys i form av kjølig hvit lys. Senere på dagen justeres lyset ned til mer tradisjonelt varmt hvit lys.

Eureka daylight er et forskningsprosjekt i lag med Forskningsrådet og testes nå på et sykehjem og flere skoler.

Scroll to top